Stowarzyszenie Integracji Społecznej w Świdniku

 

funkcjonuje od 1998 roku. Skupia grono pracowników DPS w Świdniku i Wygnanowicach oraz osób życzliwych pragnących pomagać osobom chorym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku. Liczy 31 członków. Od 2004r. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Numer KRS: 0000114952

REGON: 432225919

NIP: 712-26-36-174

Adres: ul. KLONOWA 4, 21-040 ŚWIDNIK

Konto: SBP w Piaskach Filia w Świdniku 35868900073003988320000030

 

Główne cele Stowarzyszenia:

 • Praca w zakresie tworzenia i rozwijania różnych form zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • Opracowywanie programów wspierających niepełnosprawnych.
 • Organizowanie i prowadzenie terapii, aktywizacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Tworzenie bazy i warunków do usamodzielniania się osób niepełnosprawnych.
 • Szkolenie i kształcenie przygotowujące do pracy z niepełnosprawnymi.
 • Wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych.
 • Pomoc osobom starszym oraz zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Powyższe zadania Stowarzyszenie realizuje poprzez pozyskiwanie środków finansowych m.in. z PFRON, ROPS, MPiPS, rzeczowych i pracę wolontariatu.

Przykłady działań podjętych przez Stowarzyszenie w latach 2000–2012:

 • 2000 - festyn sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców DPS ze Świdnika, Wygnanowic, Krzesimowa, Lubartowa i Samoklęsk. W festynie uczestniczyło ok. 300 osób.
 • 2001 - w ramach Stowarzyszenia został utworzony zespół do współpracy ze szkołami. Jego członkami zostali nauczyciele szkół świdnickich należący do Stowarzyszenia. Zespół ten organizował w szkołach wystawy i lekcje wychowawcze „Niepełnosprawni są wśród nas” z wykorzystaniem prac plastycznych mieszkańców DPS w Świdniku i Wygnanowicach, filmów i fotografii obrazujących życie codzienne tych osób.
 • 2002 - dla ok. 400 osób – mieszkańców placówek dla osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców gminy Piaski zorganizowano festyn integracyjny „Tacy sami”. W programie festynu znalazły się występy zespołów i osób niepełnosprawnych, kiermasz prac, gry i zabawy plenerowe, przegląd filmów o tematyce niepełnosprawności zorganizowany przy okazji „Dni Piask” w tamtejszym kinie.
 • 2003 - utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej SIS (WTZ obecnie mieści się w Mełgwi i uczęszcza do niego 5 mieszkańców DPS w Świdniku).
 • 2003 - utworzenie i prowadzenie placówki pn. Stacja samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Stacja Świdnik”. Celem stacji jest praca w zakresie tworzenia i rozwijania różnych form zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu i marginalizacji tych osób.
 • 2006 - współorganizacja uroczystości z okazji 40 – lecia DPS w Świdniku.
 • 2007-2012 - organizacja imprez plenerowych, wycieczek krajoznawczych i warsztatów plastycznych dofinansowywanych przez PFRON dla DPS w Świdniku, DPS w Wygnanowicach oraz młodzieży z parafii w Wygnanowicach.

Fundacja ESTINEA z Aalten

Gmina Aalten, Holandia