Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku współrealizuje projekt: 

"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi

zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej,

zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19".

 

Stowarzyszenie Integracji Społecznej w Świdniku

 

funkcjonuje od 1998 roku. Skupia grono pracowników DPS w Świdniku i Wygnanowicach oraz osób życzliwych pragnących pomagać osobom chorym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku. Liczy 31 członków. Od 2004r. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Numer KRS0000114952

REGON432225919

NIP712-26-36-174

Adresul. KLONOWA 4, 21-040 ŚWIDNIK

KontoSBP w Piaskach Filia w Świdniku 35868900073003988320000030

 

Główne cele Stowarzyszenia:

  • Praca w zakresie tworzenia i rozwijania różnych form zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym.
  • Opracowywanie programów wspierających niepełnosprawnych.
  • Organizowanie i prowadzenie terapii, aktywizacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
  • Tworzenie bazy i warunków do usamodzielniania się osób niepełnosprawnych.
  • Szkolenie i kształcenie przygotowujące do pracy z niepełnosprawnymi.
  • Wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych.
  • Pomoc osobom starszym oraz zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Powyższe zadania Stowarzyszenie realizuje poprzez pozyskiwanie środków finansowych m.in. z PFRONROPSMPiPS, rzeczowych i pracę wolontariatu.

Fundacja ESTINEA z Aalten

Gmina Aalten, Holandia