Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja realizuje projekt pn: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Beneficjentem oraz Wnioskodawcą projektu jest Powiat Świdnicki w Świdniku,
ul. Niepodległości 13, 21-047 Świdnik.

Okres realizacji: 2018-2021 r.

Cel projektu: Realizacja projektu będzie niezbędnym czynnikiem, który wpłynie na poprawę warunków ekologicznych i ekonomicznych, a także na atrakcyjność obszaru oraz świadomość społeczną. Głównym celem projektu jest bowiem zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców, spowoduje poprawę wizerunku Powiatu Świdnickiego. Realizowany projekt wpływa na poprawę jakości powietrza poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz powoduje zwiększenie oszczędności zużywanej energii.

Całkowita wartość projektu: 6 181 570,92 zł.

Dofinansowanie wynosi: 3 643 864,31 (85% kosztów kwalifikowalnych).

Przedmiot projektu: głęboka modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej.

Realizacja projektu obejmuje 7 budynków. Są to:

 • budynek kotłowni z zapleczem warsztatowo-magazynowym,
 • budynek mieszkalno-usługowy,
 • budynek administracyjny,
 • budynek mieszkalny "Maria",
 • budynek mieszkalny "Elżbieta",
 • budynek mieszkalny "Agata",
 • budynek mieszkalny "Iwona".

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje:

1. Budynek kotłowni z zapleczem warsztatowo-magazynowym:

 • modernizacja instalacji C.O.,
 • ocieplenie stropodachu,
 • wymiana okien,
 • wymiana drzwi zewnętrznych.

 2. Budynek mieszkalno-usługowy:

 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie połaci dachowych,
 • wymiana drzwi,
 • wymiana okien,
 • modernizacja instalacji C.O.

 3. Budynek administracyjny:

 • modernizacja instalacji C.O.
 • docieplenie dachu,
 • ocieplenie stropu,
 • wymiana okien,
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • modernizacja systemu wentylacji.

4. Budynek mieszkalny "Maria":

 • modernizacja instalacji C.O.,
 • modernizacja instalacji C.W.U.,
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie stropodachu,
 • wymiana okien,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • modernizacja systemu wentylacji.

5. Budynek mieszkalny "Elżbieta":

 • modernizacja instalacji C.O.,
 • wymiana okien,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem,
 • docieplenie ściany wewnętrznej poddasza,
 • docieplenie ścian zewnętrznych.

6. Budynek mieszkalny "Agata":

 • modernizacja instalacji C.O.,
 • wymiana okien,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem,
 • docieplenie ściany wewnętrznej poddasza,
 • docieplenie ścian zewnętrznych.

7. Budynek mieszkalny "Iwona":

 • modernizacja instalacji C.O.,
 • wymiana okien,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • docieplenie ścian zewnętrznych.

8. Dodatkowo zostanie wykonana termomodernizacja lokalnej sieci ciepłowniczej.

Grupą docelową będą mężczyźni niepełnosprawni intelektualnie zamieszkujący Dom Pomocy Społecznej oraz pracownicy DPS'u.

Projekt wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej oraz spowoduje zmniejszenie kosztów związanych ze zużyciem energii.