Termomodernizacja w DPS

W listopadzie 2021 roku dobiegła końca, zapoczątkowana w listopadzie 2018 roku, termomodernizacja w Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku.

Dzięki staraniom poprzedniego oraz obecnego Zarządu Powiatu została zrealizowana inwestycja przynosząca istotne dla Domu Pomocy Społecznej korzyści, także te, wynikające z obecnej sytuacji na rynku energii cieplnej oraz elektrycznej.

Cel projektu: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przekłada się na poprawę warunków życia mieszkańców.

Realizowany projekt wpływa na poprawę jakości powietrza poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz powoduje zwiększenie oszczędności zużywanej energii.

Przedmiot projektu: głęboka modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej.

Koszt realizacji projektu wyniósł  5 692 832,08 zł
Dofinansowanie Powiatu Świdnickiego w Świdniku to kwota 2 137 767,68 zł

Środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
3 040 135,93 zł

Kwota przyznana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 514 928, 47 zł

Realizacja projektu objęła 7 budynków.

  1. budynek kotłowni z zapleczem warsztatowo-magazynowym,

  2. budynek mieszkalno-usługowy,

  3. budynek administracyjny,

  4. budynek mieszkalny "Maria",

  5. budynek mieszkalny "Elżbieta",

  6. budynek mieszkalny "Agata",

  7. budynek mieszkalny "Iwona".

Ponadto :

  • Została wykonana termomodernizacja lokalnej sieci ciepłowniczej

  • Wymienione zostały oprawy LED wraz demontażem i utylizacją dotychczasowych opraw w 7 budynkach DPS