Samorząd mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej im Roba Inja w Świdniku

Rada Mieszkańców - przedstawiciel samorządu Mieszkańców działa na podstawie Regulaminu Rady Mieszkańców od 1 stycznia 1998 roku. Do jej zadań należy przede wszystkim:

  • dbałość o godne traktowanie wszystkich mieszkańców,
  • udział w pracach dotyczących organizacji życia Domu,
  • inicjowanie zmian dotyczących warunków życia, terapii i wypoczynku,
  • współudział w rozwiązywaniu problemów i realizacji potrzeb mieszkańców i ich rodzin,
  • udział w planowaniu wypoczynku, opiniowanie doboru uczestników, wyjazdów wakacyjnych
    i imprez kulturalnych w Domu i poza Domem,

Ostatnie wybory do Rady Mieszkańców odbyły się 26 października 2021 roku. Przewodniczącym Rady, na kolejną kadencję, wybrany został pan Jarosław.

Spotkania Rady Mieszkańców odbywają się  dwa razy w miesiącu  (z dyrektorem DPS oraz z opiekunem merytorycznym Rady). W związku z zagrożeniem epidemiologicznym częstotliwość spotkań została w ostatnim okresie ograniczona.

W trakcie spotkań mieszkańcy zgłaszają uwagi, wyrażają oczekiwania i dzielą się swoimi problemami. To ważny element oddziaływań opiekuńczych i wychowawczych w pracy naszego Domu.