Aktywizacja, czyli zespół działań zmierzających do włączenia mieszkańca do udziału w różnych dziedzinach życia Domu. Poprzez aktywizację mieszkańcy mają szansę pełniejszego rozwoju, prowadzenie twórczego i harmonijnego życia. Jest też podstawą leczenia wielu chorób, a także, co ważne, opóźnia procesy starzenia. Jest to ważna sfera działalności naszej placówki opierająca się na indywidualnych potrzebach, możliwościach, zainteresowaniach.

      1. Terapia zajęciowa poprzez:

 • arteterapię - szeroko rozumiana terapia przez sztukę
 • socjoterapię - dyskusje, pogadanki, treningi: umiejętności społecznych, komunikacji, rozwiązywania problemów, budżetowe, kulinarne, higieniczne
 • ergoterapię - terapia przez pracę i różne środki aktywności, własna wytwórczość nie tylko artystyczna

      2. Ludoterapia - terapia przez zabawę:

 • gry stolikowe, karciane
 • zabawy taneczne
 • ogniska, grill

      3. Pomoc w rozwoju kulturalnym:

 • wyjazdy do kina
 • wyjazdy do teatru
 • wyjazdy do innych instytucji kultury
 • występy artystyczne, udział w konkursach
 • odwiedzanie mieszkańców z zaprzyjaźnionych placówek

      4. Zajęcia relaksacyjne:

 • biblioterapia - czytanie/oglądanie książek, prasy, albumów, fotografii 
 • silwoterapia - spacery po lesie, kontakt z naturą
 • aromaterapia
 • filmoterapia

      5. Zaspakajanie potrzeb religijnych i duchowych bez względu na wyznawany światopogląd:

 • uczestnictwo we Mszy Świętej i Nabożeństwach
 • udział w indywidualnych spotkaniach z księdzem kapelanem

      6. Pomoc w aktywnym udziale w życiu społecznym Domu:

 • uczestnictwo w Radzie Mieszkańców
 • przygotowywanie imprez dla środowiska lokalnego

      7. Utrzymanie dobrej kondycji fizycznej:

 • kinezyterapia
 • gimnastyka
 • zajęcia rekreacyjne
 • zajęcia sportowe
 • spacery i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

      8. Rehabilitacja społeczna:

 • nawiązywanie i utrzymanie kontaktów społecznych w grupie mieszkańców
 • utrzymywanie kontaktów z pensjonariuszami innych DPS-ów
 • kontakty z zaprzyjaźnionymi placówkami szkolno-wychowawczymi
 • wyjazdy na wczasy, turnusy rehabilitacyjne

      9. Kontakty z rodziną:

 • kwartalne zebrania z rodzinami
 • listy, telefony
 • wyjazdy na Święta