Aktywizacja, czyli zespół działań zmierzających do włączenia mieszkańca do udziału w różnych dziedzinach życia Domu. Poprzez aktywizację mieszkańcy mają szansę pełniejszego rozwoju, prowadzenie twórczego i harmonijnego życia. Jest też podstawą leczenia wielu chorób, a także, co ważne, opóźnia procesy starzenia. Jest to ważna sfera działalności naszej placówki opierająca się na indywidualnych potrzebach, możliwościach, zainteresowaniach.

 1. Terapia plastyczna
  - zajęcia plastyczne (malowanie, wycinanki, papieroplastyka)

 2. Biblioterapia
  - czytanie książek 
  - czytanie prasy

 3. Zabawoterapia
  - zabawy taneczne
  - ogniska, grill
  - wycieczki
  - występy artystyczne
  - odwiedzanie mieszkańców z zaprzyjaźnionych placówek

 4. Pomoc w rozwoju kulturowym
  - wyjazdy do kina
  - wyjazdy do teatru
  - wyjazdy do innych instytucji kultury

 5. Zaspakajanie potrzeb religijnych i duchowych
  - uczestnictwo we Mszy Świętej i Nabożeństwach
  - udział w indywidualnych spotkaniach z księdzem kapelanem

 6. Pomoc w aktywnym udziale w życiu społecznym Domu
  - Uczestnictwo w Radzie Mieszkańców
  - Przygotowywanie imprez dla środowiska lokalnego

 7. Pracownia środowiskowa
  - praca w ogródkach (sadzenie kwiatów, warzyw, ziół)
  - prace wewnątrz domu (przygotowywanie dekoracji okolicznościowych dla domu)

 8. Utrzymanie dobrej kondycji fizycznej
  - kinezyterapia
  - gimnastyka
  - zajęcia rekreacyjne
  - zajęcia sportowe
  - spacery i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

 9. Rehabilitacja społeczna
  - nawiązywanie i utrzymanie kontaktów społecznych w grupie mieszkańców
  - utrzymywanie kontaktów z pensjonariuszami innych DPS-ów
  - kontakty z zaprzyjaźnionymi placówkami szkolno-wychowawczymi
  - wyjazdy na wczasy, turnusy rehabilitacyjne

 10. Kontakty z rodziną
  - kwartalne zebrania z rodzinami, listy, telefony, wyjazdy na Święta