Spośród 140 mieszkańców Domu najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku:

 • 36-55 lat (48 osób), 
 • od 18-25 lat (19 osób),
 • 26-35 lat (37 osób), 
 • 56-65 lat (24 osób), 
 • powyżej 65 roku życia (12 osób).

Wszyscy mieszkańcy są osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, w tym:

 • 28 ma orzeczony znaczny stopień upośledzenia,
 • 6 pogranicze głęboki/znaczny, 
 • 11 - głęboki, 
 • 3 pogranicze lekki/umiarkowany, 
 • 25 - lekki, 
 • 3 pogranicze umiarkowany/znaczny, 
 • 64 - umiarkowany. 

Niepełnosprawnych ruchowo jest 11 mieszkańców (wózki), 4 o kulach, 3 stale leżących. Aż 43 mieszkańców cierpi na epilepsję, a 13 ma przewlekłe schorzenia, takie jak: cukrzyca, niewydolność serca, galaktozemia.

Wszystkie osoby przebywające w DPS mają własne źródło utrzymania: renta socjalna, renta inwalidzka, renta rodzinna, zasiłek stały. Ponadto 1 mieszkaniec otrzymuje alimenty.