Nasza placówka może poszczycić się osiągnięciami na polu usamodzielniania mieszkańców. W ciągu ostatnich kilku lat, do rodzin i środowiska powróciło podopiecznych. Co to dla nich oznacza ? Dostrzeżenie siebie jako pełnoprawnych uczestników życia  społecznego. To też satysfakcja dla rodziny, której członek może o siebie samodzielnie zadbać. Nie bez znaczenia jest też zmniejszenie obciążeń finansowych ponoszonych przez instytucje pomocy społecznej.

Odchodzący do środowiska, uczestnicy naszego Programu usamodzielniania, podejmują pracę zarobkową, niektórzy nadal świadomie jej poszukują. Wszyscy zaś zmieniają swoje podejście do życia i społeczeństwa, z biorców pomocy stają się stopniowo jej dawcami.

Wsparcie dla najsprawniejszych mieszkańców jest  jednym z naszych głównych działań. Program, realizowany jest od 2006 r., jego głównym celem jest przygotowanie podopiecznych do  samodzielnego, na miarę ich możliwości, życia w społeczeństwie.

Programu usamodzielnień, opracowany w 2006 roku, jest realizowany  poprzez  tzw. mieszkania treningowe oraz działalność grupy pracowniczej. 
DPS posiada kilka mieszkań, w których przy zwiększonej samodzielności, na zasadzie mieszkania rodzinnego, zamieszkują wytypowani mieszkańcy. Nie mniej ważne w naszym programie jest przygotowanie do obowiązków pracowniczych. Ten cel realizowany jest dzięki grupie pracowniczej. Jej członkowie, przy wsparciu pracowników DPS, pomagają przy codziennych obowiązkach takich jak:  utrzymanie zieleni i rozległego terenu Domu,  prace kuchenne i pralnicze, roboty porządkowe, transport posiłków i inne.

Punktem wyjścia do programu usamodzielnień były zadania wynikające z Indywidualnych Planów Wsparcia, począwszy od spraw związanych ze zdrowiem fizycznym, poprzez pomoc w załatwianiu codziennych spraw życiowych, takich jak zakupy, kontakty z instytucjami i rodziną na poszukiwaniu pracy zawodowej kończąc.

Wstępny etap Programu polega na wyłonieniu grupy kandydatów, którzy posiadają największe  szanse na niezależne, samodzielne życie poza DPS. W początkowej fazie te osoby wdrażane są do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych takich, jak dbałość o wygląd i higienę osobistą, o swoje najbliższe otoczenie i własną odzież, a także -  koncyliacyjne rozwiązywanie problemów. Kolejne działania służą przygotowaniu kandydatów do powrotu, do życia w środowisku. Nabywane przez mieszkańców doświadczenia i umiejętności, przy odpowiednio zorganizowanym systemie wsparcia  społecznego  rodziny, przyjaciół oraz służb społecznych, pozwalają na względnie samodzielne życie w przyszłości.

Nasi  dotychczasowi pensjonariusze, wyposażeni w niezbędną wiedzę i umiejętności społeczne, dobrze odnajdują  się w swych  środowiskach rodzinnych.

Jako Dom jesteśmy dumni z ich osiągnięć. Nie do przecenienia jest udział i zaangażowanie pracowników naszej placówki.

To cenna inicjatywa, którą rozwijamy i ulepszamy.