Zmarł Stanisław Leszczyński, założyciel Zespołu Tańca Ludowego UMCS.

Żegnaj, Panie Stanisławie.

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o tym, że nie żyje pan Stanisław Leszczyński, założyciel Zespołu Tańca Ludowego UMCS i wielki przyjaciel naszego Domu. Nie zapomnimy nigdy pięknych koncertów i występów, z jakimi przyjeżdżał do nas Zespół i jego Dyrektor.

Wdzięczni jesteśmy, że dzięki staraniom Pana Stanisława między naszym Domem a partnerami z Aalten, w Holandii nawiązana została piękna, trwająca do dzisiaj współpraca. Z Jego inicjatywy powołana została Fundacja „Pod Wspólnym Dachem” (Samen Onderdak).

Fundacji udało się zebrać środki finansowe na częściowe sfinansowanie budowy oraz wyposażenie pierwszego pawilonu mieszkalnego dla 31 mieszkańców - tj. pawilonu Elżbieta. Wielu zaś pracowników miało okazję poznać system nowoczesnej opieki nad osobami niepełnosprawnymi podczas kilkutygodniowych szkoleń w Aalten.

Na zawsze zapamiętamy pana Stanisława, jako życzliwego, pełnego energii i humoru przyjaciela mieszkańców i pracowników.

Nowe auta do przewozu osób niepełnosprawnych w naszym powiecie.

W dniu 14 marca 2017 r. na terenie naszego Domu odbyła się uroczystość przekazania 2 nowych pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu powiatu świdnickiego. Z przekazanych mikrobusów korzystać będzie 140 naszych mieszkańców oraz 55 mieszkanek DPS w Wygnanowicach.

W uroczystości wzięli udział: Jerzy Dębski Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON, Leszek Czechowski Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego, Danuta Wrzołek Dyrektor DPS w Wygnanowicach i Aleksander Piechnik Dyrektor DPS w Świdniku.

Zakupione pojazdy zostały dofinansowane ze środków PFRON w ramach umowy zawartej z Powiatem Świdnickim z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w wysokości 130.000,00 zł.

Bal karnawałowy - 2017.

W dniu 15 lutego, w lokalu „Złota Podkowa” odbył się kolejny bal karnawałowy dla mieszkańców Domu oraz przyjaciół z Domów w Wygnanowicach, Ostrowie Lubelskim, Matczynie i Krzesimowie. Blisko 120 osób uczestniczyło w uroczystości otwartej przez członka Zarządu Powiatu pana Leszka Czechowskiego oraz pana dyrektora Domu Aleksandra Piechnika.

Zabawę zaczęła z energią i werwą Gminna Orkiestra przy Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach pod dyrekcją kapelmistrza pana Dominika Pytki. A następnie towarzyszył nam zespół pana Marka. Tańce i konkursy trwały do późnego popołudnia.

Szkoda, że karnawał już się kończy…