Plener Malarski Malowane na …

Dnia 28 czerwca 2019 r. w naszym Domu odbyła się cykliczna impreza artystyczna Plener Malarski Malowane na … W tym roku hasło przewodnie pleneru to „Podwodny świat”.

Nasi mili goście z Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach, Krzesimowie oraz Domu Pomocy Społecznej Dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie tworzyli piękne podwodne historie pędzlami i kredkami.

Tego dnia mieliśmy piękną pogodę, która sprzyjała zarówno twórczej pracy jak i wymianie doświadczeń. Po artystycznych zmaganiach na wszystkich uczestników czekał pyszny poczęstunek oraz dyplomy i nagrody.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy za rok na kolejną edycję Pleneru !!!

Informacja z zebrania kwartalnego z rodzinami mieszkańców w dniu 15 czerwca 2019 r.

W dniu 15 czerwca 2019 r. odbyło się drugie w tym roku zebranie kwartalne z rodzinami mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku. Gości przywitał dyrektor, który omówił program zebrania i bieżące sprawy domu.

Następnie pani psycholog opowiedziała o szkoleniach pracowniczych poszerzających kompetencje personelu naszego Domu, przeprowadzonych w latach 2018-2019. Po tej części zebrania, w ramach zaproponowanej dyskusji, rodziny mieszkańców zgłosiły potrzebę przeprowadzenia szkolenia lub pogadanki na temat: opieki, obowiązków i  uprawnień kuratora/opiekuna prawnego, a także na temat uzależnień.     

Na zakończenie zebrania, wszyscy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na wspólne grillowanie, podczas którego rozmawiano o sprawach bieżących dotyczących Domu i mieszkańców.

Wyjazd mieszkańców DPS Świdnik na pielgrzymkę do Wąwolnicy.

W dniu 17 czerwca 2019 r. wyjeżdżaliśmy do Wąwolnicy do Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej. Z DPS wyjazd autokarem nastąpił o godz. 9:00. Na miejsce przybyliśmy o godz. 10:00. Uroczystości kościelne rozpoczęły się o godz. 10:00, mszą odprawioną przez naszego kapelana ks. Wojciecha Brodowskiego. Kazanie wygłosił ksiądz Jan Pęzioł.

Po mszy odwiedziliśmy na cmentarzu w Wąwolnicy grób naszego kolegi św. p. Marka. Zapaliliśmy znicze. Około godz. 12:00 udaliśmy się do restauracji McDonald's w Lublinie.

Powróciliśmy do DPS ok. godz. 14:00. Mieszkańcy wynieśli wspaniałe wrażenia, byli zadowoleni z wyjazdu. W pielgrzymce uczestniczyło 22 mieszkańców i 7 opiekunów, w tym kapelan oraz pielęgniarka.

Wyjazd mieszkańców DPS Świdnik na XX pielgrzymkę do Górecka Kościelnego.

W dniu 22 maja 2019 r. wyjeżdżaliśmy do Górecka Kościelnego do Sanktuarium Św. Stanisława. Podróż autokarem rozpoczęliśmy o godz. 8:15. Na miejsce przybyliśmy o godz. 10:00. Podróż odbyliśmy zgodnie z planem, bez nieprzyjemnych niespodzianek. Uroczystości kościelne rozpoczęły się o godz. 11:00, mszą koncelebrowaną przez J.E. ks. biskupa Jana Śrutwę. O 12:30 rozpoczął się piknik integracyjny: wspólna zabawa i grillowanie.

Powróciliśmy do DPS ok. godz. 16:30. Wszyscy byli zadowoleni z wyjazdu, zarówno mieszkańcy, jak i pracownicy. Wynieśli ciekawe doznania duchowe, poznawcze oraz smakowe. W pielgrzymce uczestniczyło 22 mieszkańców i 7 opiekunów, w tym kapelan oraz pielęgniarka.