Charytatywny Koncert Dariusza Tokarzewskiego.

W dniu 9 stycznia 2018 r. odbył się charytatywny koncert Pana Dariusza Tokarzewskiego członka zespołu "VOX" dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku.

Charytatywny Koncert chóru Arion.

Wczoraj gościliśmy dobrych znajomych z występem kolęd przybył do nas chór Arion z panią dyrygent Magdaleną Celińską. Piękne kolędy polskie i znakomite ich wykonanie ożywiły emocje i wspomnienia. Pani dyrygent zaproponowała wspólne odśpiewanie kilku kolęd co spotkało się z wielkim entuzjazmem. Koncert miał charakter charytatywny.

Najlepsze życzenia noworoczne mieszkańcom oraz chórzystom złożył pan Leszek Czechowski, członek zarządu powiatu w Świdniku.

Informacja z zebrania kwartalnego z rodzinami mieszkańców - 9 grudnia 2017 r.

W dniu 9 grudnia 2017 r. odbyło się ostatnie w tym roku zebranie kwartalne z rodzinami mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Świdniku. Gości przywitał Zastępca dyrektora, omówił program zebrania i bieżące sprawy domu. Następnie, ksiądz kapelan, w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia opowiedział o nadziei i spełnieniu w życiu chrześcijańskim oraz tradycjach bożonarodzeniowych. Złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne.

Kolejnym punktem spotkania była prelekcja fizjoterapeuty. Pani Halina mówiła o działaniach fizjoterapeutycznych i fizykoterapeutycznych prowadzonych w naszym Domu. Pani psycholog poinformowała o nowej formie oddziaływań terapeutycznych to jest dogoterapii i jej oddziaływaniu na formę psychofizyczną mieszkańców. Rodziny mieszkańców są  zadowolone i zainteresowane z nowej formy terapii. Na zakończenie zebrania p. dyrektor podsumował zebranie i złożył wszystkim życzenia świąteczne.

Uczestnicy spotkania otrzymali kartki świąteczne wykonane przez naszych mieszkańców w Centrum Aktywizacji. Uczestnicy spotkania dziękowali za profesjonalną opiekę nad ich bliskimi.

Informacja z występu dzieci w dniu 20 listopada 2017 r.

W dniu 20 listopada 2017 r. mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku odwiedziła grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik z Krępca.

Dzieci z klas trzecich pod opieką pań nauczycielek: A. Krygier i B. Batyra–Pietruszki z okazji dziewięćdziesiątej dziewiątej rocznicy Odzyskania Niepodległości przygotowały inscenizację, w której zaprezentowały fragmenty historii, począwszy od pierwszego rozbioru Polski, po rok 1918, gdy Polska odzyskała Niepodległość.

Uczniowie słowem i piosenką oddali szacunek symbolom narodowym oraz wyrazili swoją miłość do Ojczyzny i dumę z tego, że są Polakami. Podniosła, patriotyczna atmosfera występu udzieliła się również widzom – mieszkańcom  DPS w Świdniku. Wzruszeni podziękowali za występ i zaprosili uczniów na kolejne spotkanie.