Nasadzenia na terenie DPS w Świdniku

W dniu 20 kwietnia 2018 r. na terenie domu zasadzone zostało ponad 100 szt. sadzonek świerka kłującego oraz świerka białego. Było to możliwe dzięki hojności Pana Adama Kota Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnik, który w formie darowizny przekazał na rzecz DPS w Świdniku środki finansowe z przeznaczeniem na zakup sadzonek.

 

 

Informacja z zebrania kwartalnego z rodzinami mieszkańców w dniu 17 marca 2018 r.

W dniu 17 marca 2018 r. odbyło się pierwsze w tym roku zebranie kwartalne z rodzinami mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Świdniku. Gości przywitał dyrektor p. Aleksander Piechnik. Zastępca dyrektora p. Janusz Kukiełka, przedstawił program zebrania i omówił bieżące sprawy domu. Następnie główny specjalista Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego p. Wiesława Olender  podsumowała działania terapeutyczno – opiekuńcze podjęte w I kwartale 2018 r. i przedstawiła plany na najbliższy okres. 

W dalszej części zebrania instruktor terapii zajęciowej p. Paweł Świst zaprezentował Pracownię Interdyscyplinarną oraz opowiedział o formach pracy stosowanych w pracy z mieszkańcami. Pracownik socjalny p. Monika Bogdańska przekazała uczestnikom zebrania informację na temat: sporządzania aktualizacji wywiadów środowiskowych mieszkańców DPS w Świdniku.

Po tej części zebrania zastępca dyrektora  p. Janusz Kukiełka podsumował zebranie i zaproponował dyskusję. Nikt z obecnych na zebraniu gości nie zabrał głosu.  Na zakończenie zebrania p. dyrektor Aleksander Piechnik złożył wszystkim życzenia świąteczne. Uczestnicy spotkania otrzymali kartki świąteczne wykonane przez naszych mieszkańców w pracowni plastycznej i technik różnych.

Bal karnawałowy w DPS w Świdniku.

Dom Pomocy Społecznej w Świdniku po raz kolejny zorganizował bal karnawałowy, który był okazją do spotkań i integracji. Wśród zaproszonych gości obecni byli dyrektorzy i mieszkańcy z:

  • DPS Lublin (ul. Kosmonautów),
  • DPS Ostrów Lubelski,
  • DPS Matczyn,
  • DPS Szczebrzeszyn,
  • DPS Krzesimów,
  • DPS Wygnanowice,
  • Dariusz Kołodziejczyk - Starosta Powiatu Świdnickiego,
  • Leszek Czechowski - etatowy członek zarządu powiatu,
  • Jerzy Dębski - Dyrektor Lubelskiego Oddziału PFRON,
  • Katarzyna Fus - Dyrektor  ROPS w Lublinie.

Dla osób niepełnosprawnych bal stworzył możliwość świetnej zabawy oraz nawiązania nowych znajomości. Do dyspozycji uczestników był parkiet do tańca oraz poczęstunek.

Źródło: Powiat Świdnik TV.

Źródło: www.lsw24.pl.

Kolejne nowe auta do przewozu osób niepełnosprawnych w naszym powiecie.

W dniu 8 lutego 2018 r. miało miejsce przekazanie kolejnych dwóch aut dla podopiecznych powiatowych DPS'ów w Świdniku oraz Krzesimowie.

21 lipca 2017 r. w siedzibie Lubelskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Starosta Świdnicki Dariusz Kołodziejczyk wspólnie z Leszkiem Czechowskim, etatowym członkiem zarządu i Dyrektorem Lubelskiego Oddziału PFRON Jerzym Dębskim podpisali umowę dotyczącą wniosku o dofinansowanie 2 projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszaru D działania likwidacji barier transportowych.

Koszt całkowity obu aut to 269 400 zł, 109 400 zł pochodziło z budżetu powiatu. Decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON, powiat uzyskał dofinansowanie w wysokości  160 tys. zł, po 80 tys. zł na każdy samochód.

W przypadku DPS'u w Świdniku nowy samochód marki OPEL VIVARO zastąpi wysłużony samochód, który służył mieszkańcom od 2006 roku. Obydwa samochody posiadają zjazdy dla wózków inwalidzkich. Samochody będą wykorzystywane przez DPS-y do przewozu pensjonariuszy na konsultacje lekarskie i specjalistyczne badania, na wyjazdy o charakterze kulturalno-oświatowym.

W uroczystości wzięli udział: Dariusz Kołodziejczyk Starosta Powiatu Świdnickiego, Leszek Czechowski Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego, Jerzy Dębski Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON, Aleksander Piechnik Dyrektor DPS w Świdniku oraz Witold Michalczuk Dyrektor DPS w Krzesimowie.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.lsw24.pl.