Informacja na temat zebrania z dn. 26.03.2011 r. z rodzinami mieszkańców.

W dniu 26.03.2011r. odbyło się pierwsze, w roku 2011, zebranie z rodzicami naszych podopiecznych. Mimo niesprzyjającej pogody w zebraniu udział wzięły rodziny 18 mieszkańców.

Na zebraniu, Główny Specjalista Działu Świadczeń Podstawowych przedstawiła działalność Domu w okresie styczeń – marzec 2011. Przekazała także informacje na temat spraw bieżących.

Starsi Wychowawcy zaprezentowali poszczególne Domy oraz przedstawili zarysy planów pracy na rok bieżący. Następnie, rodziny mieszkańców mogły spotkać się z personelem medycznym oraz z pracownikami pracującymi w poszczególnych budynkach.

Najważniejszym jednak wydarzeniem było, jak zwykle, spotkanie mieszkańców ze swoimi najbliższymi. Kolejne zebranie z rodzinami zaplanowano na czerwiec.

Kwartalne zebranie z rodzinami mieszkańców.

W dniu 04.12.2010 r. odbyło się kolejne kwartalne zebranie z rodzinami mieszkańców. W czasie w/w zebrania zostały przedstawione następujące zagadnienia:

  1. Działalność Domu w okresie październik - grudzień 2010r.
  2. Zasady odwiedzin rodzin, zabierania na urlopy i przywożenia artykułów spożywczych.
  3. Praca terapeutyczna w pracowniach Centrum Aktywizacji.
  4. Zajęcia rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne dla mieszkańców DPS'u.

W zebraniu mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych udział wzięły rodziny 9 mieszkańców.

Decyzja Wojewody w sprawie wpisu do rejestru.

W dniu 20 maja 2009 roku Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku został wpisany do rejestru domów pomocy społecznej Wojewody Lubelskiego na czas nieokreślony. Decyzja Wojewody potwierdza, że nasz dom spełnia standard obowiązujących usług w zakresie warunków lokalowych, wymagań względem personelu oraz zasad jego funkcjonowania.