Informacja z zebrania kwartalnego z rodzinami mieszkańców w dniu 15 czerwca 2019 r.

W dniu 15 czerwca 2019 r. odbyło się drugie w tym roku zebranie kwartalne z rodzinami mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku. Gości przywitał dyrektor, który omówił program zebrania i bieżące sprawy domu.

Następnie pani psycholog opowiedziała o szkoleniach pracowniczych poszerzających kompetencje personelu naszego Domu, przeprowadzonych w latach 2018-2019. Po tej części zebrania, w ramach zaproponowanej dyskusji, rodziny mieszkańców zgłosiły potrzebę przeprowadzenia szkolenia lub pogadanki na temat: opieki, obowiązków i  uprawnień kuratora/opiekuna prawnego, a także na temat uzależnień.     

Na zakończenie zebrania, wszyscy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na wspólne grillowanie, podczas którego rozmawiano o sprawach bieżących dotyczących Domu i mieszkańców.