V Uliczny Happening „Stacji Świdnik II”.

Podczas V Ulicznego Happeningu Profilaktyki Zdrowia Psychicznego organizowanego przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia Stacja Świdnik II, jako jedna z placówek mieliśmy możliwość prezentowania twórczości naszych mieszkańców uczęszczających na zajęcia w Centrum Aktywizacji.

Prace uczestników Centrum Aktywizacji cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Świdnika. W części artystycznej również występowali nasi mieszkańcy biorący udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Świdniku. Występowali również: Dariusz Tokarzewski, Grupa taneczno-teatralna „Pasjonaci” z ŚDS PSONI oraz uczniowie I LO w Świdniku.