Strukturę organizacyjną Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku zawiera niniejszy schemat organizacyjny:

Podstawę pracy w DPS stanowi Zespół Rehabilitacyjno-Opiekuńczy. Do jego najważniejszych zadań należy opracowanie indywidualnego planu wspierania mieszkańca oraz jego realizacja z udziałem mieszkańca.

Członkami zespołu są:

 • Zastępca dyrektora,
 • Główny Specjalista,
 • Starsi Opiekunowie Funkcyjni,
 • Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego,
 • Opiekunowie,
 • Pokojowe,
 • Pielęgniarki,
 • Pracownicy socjalni,
 • Instruktorzy terapii zajęciowej,
 • Psycholog,
 • Technik fizjoterapii,
 • Kapelan,
 • Lekarz psychiatra.