Strukturę organizacyjną Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku zawiera niniejszy schemat organizacyjny:

Podstawę pracy w DPS stanowi Dział terapeutyczno-opiekuńczy. Do jego najważniejszych zadań należy opracowanie indywidualnego planu wspierania mieszkańca oraz jego realizacja z udziałem mieszkańca.

W jego skład wchodzą:

a. Główny specjalista - Kierownik Działu.

b. Zespoły opiekuńcze - (pawilony: Elżbieta, Agata, Iwona, Maria).

   Każdy zespół tworzą:

 • starszy opiekun - koordynator,
 • wieloosobowe stanowisko pracy - opiekun,
 • wieloosobowe stanowisko pracy - opiekun medyczny,
 • wieloosobowe stanowisko pracy - pokojowa.

 c. Zespół pielęgniarski/medyczny:

 • wieloosobowe stanowisko pracy - pielęgniarka,
 • wieloosobowe stanowisko pracy - ratownik medyczny.

d. Specjaliści:

 • wieloosobowe stanowisko pracy - pracownik socjalny,
 • koordynator ds. współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym (w ramach stanowiska pracownik socjalny),
 • wieloosobowe stanowisko pracy - terapeuta zajęciowy,
 • psycholog,
 • dietetyk,
 • kapelan,
 • fizjoterapeuta,
 • specjalista ds. zaopatrzenia w leki.