Pawilon „Iwona”, oddany do użytku w 1997 roku, jest najnowszym z pawilonów w Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku. Mieszkańcy zamieszkują w pokojach jedno, dwu i trzy osobowych znajdujących się na parterze, piętrze i poddaszu. Przemieszczanie pomiędzy piętrami zapewnia prosta w obsłudze i wolno poruszająca się winda.

Pawilon jest przystosowany dla osób starszych niepełnosprawnych intelektualnie, z niepełnosprawnością fizyczną. Większość z pokoi ma bezpośredni dostęp do łazienek dostosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz z trudnościami w poruszaniu się.

W naszym pawilonie znajduje się dobrze wyposażony gabinet pielęgniarski. Osoby mające problemy zdrowotne mają też tutaj możliwość konsultacji i rozmowy z lekarzami.

Wielu z naszych mieszkańców wymaga odpowiednich, często skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych, opiekuńczych oraz pomocy we wszystkich dziedzinach życia – zajmuje się nimi doświadczony i przygotowany zespół pracowników.

Osoby wymagające wsparcia rehabilitanta, mogą korzystać z Centrum Usług Rehabilitacyjnych, wyposażonego w specjalistyczne aparaty do fizykoterapii oraz sprzęt rehabilitacyjny służący do leczenia i usprawniania podopiecznych. Centrum znajduje się na niskim parterze naszego budynku.

Dla wszystkich chętnych organizowane są zajęcia - muzykoterapia – wspólne słuchanie muzyki, rozgrywki w gry planszowe, zajęcia plastyczne, proponowane jest wspólne oglądanie filmów i seriali, rozmowy przy kawie i herbacie itp. Mieszkańcy mają też możliwość uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w Centrum Aktywizacji DPS. 

W porze letniej nasi mieszkańcy chętnie spędzają czas przed domem, na ławeczkach lub leżakach, w cieniu drzew. W towarzystwie i z pomocą opiekunów organizowane są wyjścia na krótkie spacery,

Jest też możliwość uczestnictwa we Mszach Świętych, wspólnej modlitwie, rozmowach duszpasterskich z księdzem kapelanem. Potrzeby religijne są zapewniane zgodnie z indywidualnymi potrzebami mieszkańców.

Pawilon „Agata” został oddany do użytku w 1994 roku. Mieszkańcy zamieszkują dwie kondygnacje – parter oraz piętro, w pokojach dwu i trzyosobowych. Winda w budynku ułatwia przemieszczanie. Osobom z niepełnosprawnością ruchową służą przystosowane do ich potrzeb łazienki. 

Na parterze znajduje się sala dziennego pobytu, gdzie pensjonariusze mogą spędzać czas oglądając telewizję, uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach terapeutycznych (muzykoterapia, biblioterapia, zajęcia rozwijające sprawność manualną) oraz w spotkaniach towarzyskich.

Mieszkańcy uczestniczą również w zajęciach terapeutycznych w pracowniach Centrum Aktywizacji,  znajdującego się na terenie DPS oraz wyjeżdżają do WTZ w Świdniku. Część z nich uczestniczy w programie psychospołecznej rehabilitacji, jego celem jest rozwijanie sprawności niezbędnych do aktywnego i samodzielnego życia oraz poprawy kondycji psychicznej i fizycznej każdego podopiecznego.

Opiekę nad mieszkańcami sprawuje wykwalifikowany i doświadczony personel – opiekunowie, pokojowe, opiekun medyczny.

Pawilon „Elżbieta” to pierwszy z budynków wybudowanych w latach dziewięćdziesiątych. Pawilon działa od kwietnia 1993 r. Jego budowa została częściowo sfinansowana przez holenderską Fundację Samen Onderdak. Obecnie zamieszkuje w budynku 29 mieszkańców. Mieszkańcy pawilonu „Elżbieta” posiadają wysokie kompetencje społeczne. Kilka osób  uczestniczy w  Warsztatach Terapii Zajęciowej, jeden  mieszkaniec pobiera naukę w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, mieszkańcy uczestniczą w zajęciach w pracowni na terenie DPS.

Chętni mieszkańcy należą także do tzw. „grupy pracowniczej". Grupa wykonuje prace gospodarcze, dba o otoczenie, pomaga w pralni i portierni. Za pracę, uczestnicy otrzymują  nagrody. Mieszkańcy pawilonu, w ramach dyżurów, wykonują proste prace porządkowe w domu z pomocą opiekunów. W pawilonie jest niewielka sala gdzie jest możliwość gry w tenisa stołowego. Jest też biblioteka i czytelnia. Mieszkańcy tu mają możliwość przejrzeć czasopisma i wypożyczyć książki.

Dwóch mieszkańców należy do grupy artystycznej, z którą zdobywają nagrody w konkursach ogólnopolskich. Wiosną i latem mieszkańcy pawilonu wyjeżdżają na wycieczki, turnusy rehabilitacyjne oraz nad jezioro, na pobliskie Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. Mieszkańcy lubią swój dom – pawilon  „Elżbieta”.

Pawilon "Maria"

Najstarszym pawilonem, który funkcjonuje w DPS jest dom "Maria". Swoją nazwę zawdzięcza figurce Matki Boskiej ustawionej przed budynkiem.

Pawilon podzielony jest na dwa skrzydła (w kształcie litery "H"). Lewe skrzydło zamieszkują mężczyźni z głębszymi upośledzeniami, natomiast prawe - mężczyźni bardziej sprawni, potrafiący samodzielnie zadbać o swoje potrzeby.

Obecnie nasz pawilon zamieszkuje 38 podopiecznych, zajmują oni 1-, 2- oraz 3- osobowe pokoje. Budynek dysponuje także pomieszczeniami do pobytu dziennego tzw. "bawialnie" oraz salę do zajęć terapeutycznych.

Zajęcia z mieszkańcami odbywają się z uwzględnieniem podziału na grupy do których przynależność uwarunkowana jest stopniem upośledzenia oraz stopniem ogólnego rozwoju społecznego podopiecznych.

W budynku znajduje się również gabinet głównego specjalisty Zespołu usług wspomagających, pielęgniarek, pracowników socjalnych, psychologa oraz kaplica, z której korzystają mieszkańcy wszystkich pawilonów.

Liczba mieszkańców 39
Ogólna liczba pokoi mieszkalnych 22
Liczba poziomów 1
Liczba łazienek 7
Winda -
Podjazdy dla wózków +
Kuchnia oddziałowa +
Pralnia Podręczna +
Pomieszczenia gospodarcze +
Bawialnie/pokoje dziennego pobytu +
Tv/radio +
Internet +
Instalacja przyzywowa +