Pawilon "Iwona"

Pawilon „Iwona”, oddany do użytku w 1997 roku, jest najnowszym z pawilonów w Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku. Zamieszkiwany jest przez 39 mieszkańców, którzy są zakwaterowani na parterze, piętrze i na poddaszu.

Pawilon jest przystosowany dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie, i tacy najczęściej są zamieszkujący go pensjonariusze. Większość pokoi posiada bezpośredni dostęp do łazienek, z których mogą korzystać osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i mające trudności z poruszaniem się.

Przemieszczanie między piętrami ułatwia prosta w obsłudze i wolno poruszająca się winda. W naszym pawilonie znajduje się odpowiednio wyposażony gabinet pielęgniarski, gdzie dokonuje się zabiegów medycznych. Osoby mające problemy zdrowotne mają tutaj możliwość konsultacji i rozmowy z lekarzami.

Jeśli nasi pensjonariusze wymagają zabiegów wykonywanych przez specjalistę rehabilitanta to mogą z nich skorzystać na terenie pawilonu, gdzie na niskim parterze znajduje się sala gimnastyczna oraz fizykoterapia (laser, magnetronic itp.). Do pomieszczeń rehabilitacji można dostać się bez problemu zjeżdżając windą.

W pawilonie znajdują się jadalnie i sale pobytu dziennego. Jeśli mieszkańcy chcą, to mogą spędzać czas i spożywać posiłki w swoich pokojach. Dla chętnych organizowane są zajęcia - muzykoterapia – wspólne słuchanie muzyki i śpiew, rozgrywki w gry planszowe, zajęcia plastyczne, oglądanie filmów i seriali, rozmowy przy kawie i herbacie.

Można również wypożyczyć ciekawe książki w punkcie bibliotecznym znajdującym się w sąsiednim pawilonie, albo osobiście albo prosząc o pomoc opiekunów. W towarzystwie i z pomocą opiekunów organizowane są wyjścia na krótkie spacery, a także wyjścia do kaplicy na Msze Święte i nabożeństwa .

Raz w tygodniu odwiedza też nasz pawilon ksiądz kapelan. Jest wtedy możliwość wspólnej modlitwy, rozmowy duszpasterskiej i skorzystania ze spowiedzi i sakramentu chorych. W porze letniej nasi mieszkańcy najchętniej spędzają czas przed domem na ławeczkach lub leżakach w cieniu drzew.

Wiele z tych osób wymaga odpowiednich, często trudnych zabiegów pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz pomocy we wszystkich dziedzinach życia – zajmuje się nimi doświadczony i przygotowany zespół pracowników. Trochę inną i w pewnym sensie oddzielną częścią pawilonu „Iwona” jest poddasze zamieszkane przez osoby młodsze i sprawniejsze fizycznie i mentalnie. Mają oni do swojej dyspozycji oddzielną łazienkę, kuchnię i salę pobytu dziennego. Większość z nich w ciągu dnia wyjeżdża do warsztatów terapii zajęciowej lub wychodzi na zajęcia poza terenem domu.

Liczba mieszkańców 38
Ogólna liczba pokoi mieszkalnych 17
Liczba poziomów 3
Liczba łazienek 11
Winda +
Podjazdy dla wózków +
Kuchnia oddziałowa +
Pralnia Podręczna +
Pomieszczenia gospodarcze +
Bawialnie/pokoje dziennego pobytu +
Tv/radio +
Internet +
Instalacja przyzywowa +

Pawilon "Agata"

Pawilon "Agata" został otworzony 23 kwietnia 1994 roku, któremu nadano imię od pierwszego kierownika p. Agaty. Jest przeznaczony dla 30 osób.

W budynku mieszczą się trzy sale sypialne 2-osobowe, osiem sal sypialnych 3-osobowych oraz dwie sale dzienne, pięć łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, kuchenka, pralnia oraz pracownia stolarska.

Nad mieszkańcami, w większości w średnim wieku z różnym stopniem upośledzenia, czuwa Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny, składający się ze starszego wychowawcy pawilonu, opiekunów oraz pokojowych.

Mieszkańcy podzieleni są na dwie grupy zajęciowe w zależności od stopnia upośledzenia oraz niepełnosprawności fizycznej. Uczęszczają także do pracowni: technik różnych, środowiskowej oraz stolarskiej.

Wyjeżdżają na zajęcia WTZ w Mełgwi, wykonują pracę psychospołeczną, należą do klubu wędkarskiego. Mieszkańcy pozostający w domu pomagają w pracach porządkowych, korzystają z różnych zajęć według harmonogramu. Czas wolny spędzają na oglądaniu wybranych programów telewizyjnych, słuchaniu odpowiedniej muzyki, rozmowach z mieszkańcami innych pawilonów, spacerach zajęciach ruchowych oraz rozmowach indywidualnych na tematy bieżące.

W pawilonie "Agata" organizowane są wycieczki 1-dniowe i kilkudniowe po całym kraju, jak również wyjazdy zagraniczne, wyjazdy w porze letniej nad jezioro, biorą udział w turnusach rehabilitacyjnych. Organizowane są także uroczystości okazjonalne, Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne, imieniny, urodziny, imprezy kulturalne i integracyjne.

Stała grupa mieszkańców uczęszcza na zajęcia do Centrum Usług Rehabilitacyjnych. Mieszkańcy korzystają również z opieki psychologicznej, objęci są opieką medyczną, w koniecznych przypadkach korzystają z prywatnych wizyt lekarzy specjalistów.

Liczba mieszkańców 30
Ogólna liczba pokoi mieszkalnych 11
Liczba poziomów 2
Liczba łazienek 6
Winda +
Podjazdy dla wózków +
Kuchnia oddziałowa +
Pralnia Podręczna +
Pomieszczenia gospodarcze +
Bawialnie/pokoje dziennego pobytu +
Tv/radio +
Internet +
Instalacja przyzywowa +

Pawilon "Elżbieta"

Pawilon "Elżbieta jest domem częściowo sfinansowanym przez holenderską fundację Samen Onderdak. Pawilon funkcjonuje od kwietnia 1993 r., w chwili obecnej zamieszkuje  w nim 33 mieszkańców. Większość z nich  to osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkańcy pawilonu „Elżbieta” posiadają  wysokie kompetencje społeczne.

Znaczna ich liczba uczestniczy więc w pracach na rzecz DPS, wyjeżdża do Warsztatów Terapii Zajęciowej, kilku mieszkańców pobiera naukę w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych. Kilku z mieszkańców  należy do tzw. "grupy pracującej". Ta grupa wykonuje proste prace gospodarcze, dba o otoczenie,  pomaga w pralni i portierni. Za pracę, uczestnicy otrzymują  atrakcyjne nagrody. 

W pawilonie funkcjonują 3 grupy, w których panują przyjacielskie stosunki. Mieszkańcami opiekuje się 8 opiekunów i 2 panie pokojowe. Mieszkańcy pomagają opiekunom w codziennych czynnościach, samodzielnie także dbają o porządek w domu.

Chętni mieszkańcy mają możliwość gry w tenisa stołowego. W bibliotece i czytelni można przejrzeć czasopisma i wypożyczyć książki.

W kawiarni odbywają się różnego rodzaju spotkania oraz imprezy okolicznościowe. Mieszkańcy chętnie spędzają czas na pogawędkach, słuchaniu muzyki i oglądaniu telewizji. Kilku mieszkańców uczestniczy w zajęciach sekcji rowerowej i klubu wędkarskiego.

Organizowane są rozgrywki sportowe oraz wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy. Wiosną i latem mieszkańcy wyjeżdżają na wycieczki, turnusy rehabilitacyjne i krótkie wypady na pobliskie Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. To wszystko sprawia, że mieszkańcy lubią swój dom.

Liczba mieszkańców 33
Ogólna liczba pokoi mieszkalnych 15
Liczba poziomów 2
Liczba łazienek 6
Winda -
Podjazdy dla wózków +
Kuchnia oddziałowa +
Pralnia Podręczna +
Pomieszczenia gospodarcze +
Bawialnie/pokoje dziennego pobytu +
Tv/radio +
Internet +
Instalacja przyzywowa +

Pawilon "Maria"

Najstarszym pawilonem, który funkcjonuje w DPS jest dom "Maria". Swoją nazwę zawdzięcza figurce Matki Boskiej ustawionej przed budynkiem.

Pawilon podzielony jest na dwa skrzydła (w kształcie litery "H"). Lewe skrzydło zamieszkują mężczyźni z głębszymi upośledzeniami, natomiast prawe - mężczyźni bardziej sprawni, potrafiący samodzielnie zadbać o swoje potrzeby.

Obecnie nasz pawilon zamieszkuje 38 podopiecznych, zajmują oni 1-, 2- oraz 3- osobowe pokoje. Budynek dysponuje także pomieszczeniami do pobytu dziennego tzw. "bawialnie" oraz salę do zajęć terapeutycznych.

Zajęcia z mieszkańcami odbywają się z uwzględnieniem podziału na grupy do których przynależność uwarunkowana jest stopniem upośledzenia oraz stopniem ogólnego rozwoju społecznego podopiecznych.

W budynku znajduje się również gabinet głównego specjalisty Zespołu usług wspomagających, pielęgniarek, pracowników socjalnych, psychologa oraz kaplica, z której korzystają mieszkańcy wszystkich pawilonów.

Liczba mieszkańców 39
Ogólna liczba pokoi mieszkalnych 22
Liczba poziomów 1
Liczba łazienek 7
Winda -
Podjazdy dla wózków +
Kuchnia oddziałowa +
Pralnia Podręczna +
Pomieszczenia gospodarcze +
Bawialnie/pokoje dziennego pobytu +
Tv/radio +
Internet +
Instalacja przyzywowa +