Zespół medyczny

Opiekę medyczną nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku sprawują: praktyka lekarza rodzinnego, lekarz psychiatra,  psycholog, panie pielęgniarki, fizjoterapeuta i opiekunowie medyczni.

Opiekę lekarską zapewnia naszym mieszkańcom Praktyka Lekarza Rodzinnego ,,Analco’’ ze Świdnika. Raz w tygodniu do DPS przyjeżdża pani doktor. Potrzebujących mieszkańców konsultuje w ramach wizyt domowych (również w okresie pandemii pani doktor osobiście czuwała nad zdrowiem mieszkańców). W razie potrzeby mieszkańcy konsultowani są również w budynku Praktyki Lekarza Rodzinnego ,,Analco’’ w Świdniku. Kiedy sytuacja tego wymaga mieszkańcy są kierowani na konsultacje specjalistyczne oraz do szpitali.

Dom zatrudnia lekarza psychiatrę i psychologa. Konsultacje psychiatryczne odbywają się dwa razy w miesiącu, w nagłych sytuacjach - kontakt odbywa się też na zasadzie  teleporady. Codziennie mieszkańcy DPS w Świdniku mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony psychologa. Mogą liczyć na rozmowy terapeutyczne, psychoterapię indywidualną i grupową.

Na co dzień, bezpośrednio z mieszkańcami pracują pielęgniarki zatrudnione w DPS. Czuwają nad zdrowiem mieszkańców czterech pawilonów: wykonują czynności pielęgnacyjne, pobierają materiał do badań laboratoryjnych, towarzyszą lekarzom w czasie konsultacji, asystują mieszkańcom podczas przyjmowania zleconych leków. Są niezwykle lubiane przez mieszkańców. Zawsze uśmiechnięte, łatwo nawiązują kontakt z mieszkańcami. Leczą naszych mieszkańców nie tylko podawanymi lekami, ale również zainteresowaniem i dobrym słowem.