OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku, ul. Piasecka 240, 21-040 Świdnik zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpsswidnik.pl.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak mogą zdarzyć się sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,

 2. nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,

 3. z uwagi na podobieństwo tematyczne, mogą się zdarzyć sytuację w których nie została zachowana unikalność tytułów stron lub też nagłówków artykułów,

 4. występuje częściowy brak opisowych nagłówków, prezentujących zwięźle treść artykułu,

 5. pewne udostępniane w serwisie formularze/usługi, mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy

 6. mogą wystąpić sytuacje, że pewne dokumenty/linki do dokumentów, opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł,

 7. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

 8. mogą się zdarzyć sytuacje, polegające na tym że:

        - cel linku nie jest odpowiednio określony,

        - załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

        - grafiki/zdjęcia nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

Niezgodności wymienione w pkt. 1-8 deklaracji wynikają z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej oraz są spowodowane błędami ludzkimi. Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku dokłada wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 13 stycznia 2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data publikacji strony internetowej: 2007-06-12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-12-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administratorem strony, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 (81) 751-57-71 lub na adres Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku, ul. Piasecka 240, 21-040 Świdnik, faks: +48 (81) 751-57-73.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,

 2. wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz o jaki element strony,

 3. sposób kontaktu,

 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku, ul. Piasecka 240, 21-040 Świdnik.

Budynek administracji usytuowany jest na obrzeżach Świdnika, przy drodze serwisowej znajdującej się przy trasie S17. Dojazd samochodem do posesji możliwy jest jedynie od ulicy Piaseckiej, przez bramę otwieraną przez pracownika DPS-u za pomocą wideodomofonu lub pilota. Możliwe jest również wejście przez furtkę, otwieraną przez pracownika DPS-u za pomocą wideodomofonu.

Od ulicy Legionów Polskich wejście możliwe jest jedynie przez furtkę, otwieraną przez pracownika DPS-u za pomocą domofonu. Dojazd środkami komunikacji publicznej (autobusem) jest utrudniony, ze względu na odległość od najbliższego przystanku do DPS-u.

Lokalizację budynku administracji przedstawia mapa.

Wszystkie budynki, w których zamieszkują mieszkańcy są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością  ruchową. Budynki wyposażone są w oświetlenie LED, które w znaczy sposób poprawia widoczność dla osób słabowidzących. Do obsługi osób z niepełnosprawnością  ruchową nie jest przystosowany w pełni budynek administracji DPS. Budynek, pochodzący z lat 20tych XX w  nie posiada windy, natomiast posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek posiada dwa wejścia, z czego jedno z nich jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową . Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia dodatkowej pomocy przez pracowników DPS przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 (81) 751-57-71.


OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku, ul. Piasecka 240, 21-040 Świdnik zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpsswidnik.pl.

Status pod względem zgodności.

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak mogą zdarzyć się sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
 3. z uwagi na podobieństwo tematyczne, mogą się zdarzyć sytuację w których nie została zachowana unikalność tytułów stron lub też nagłówków artykułów,
 4. występuje częściowy brak opisowych nagłówków, prezentujących zwięźle treść artykułu,
 5. pewne udostępniane w serwisie formularze/usługi, mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy
 6. mogą wystąpić sytuacje, że pewne dokumenty/linki do dokumentów, opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł,
 7. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 8. mogą się zdarzyć sytuacje, polegające na tym że:

        - cel linku nie jest odpowiednio określony,

        - załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

        - grafiki/zdjęcia nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

Niezgodności wymienione w pkt. 1-8 deklaracji wynikają z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej oraz są spowodowane błędami ludzkimi. Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku dokłada wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 13 stycznia 2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data publikacji strony internetowej: 2007-06-12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-12-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administratorem strony, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 (81) 751-57-71 lub na adres Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku, ul. Piasecka 240, 21-040 Świdnik, faks: +48 (81) 751-57-73.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz o jaki element strony,
 3. sposób kontaktu,
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Adres: Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku, ul. Piasecka 240, 21-040 Świdnik.

Budynek administracji usytuowany jest na obrzeżach Świdnika, przy drodze serwisowej znajdującej się przy trasie S17. Dojazd samochodem do posesji możliwy jest jedynie od ulicy Piaseckiej, przez bramę otwieraną przez pracownika DPS-u za pomocą wideodomofonu lub pilota. Możliwe jest również wejście przez furtkę, otwieraną przez pracownika DPS-u za pomocą wideodomofonu.

Od ulicy Legionów Polskich wejście możliwe jest jedynie przez furtkę, otwieraną przez pracownika DPS-u za pomocą domofonu. Dojazd środkami komunikacji publicznej (autobusem) jest utrudniony, ze względu na odległość od najbliższego przystanku do DPS-u.

Lokalizację budynku administracji przedstawia mapa.

Wszystkie budynki, w których zamieszkują mieszkańcy są przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością  ruchową. Do obsługi osób z niepełnosprawnością  ruchową nie jest przystosowany w pełni budynek administracji DPS. Budynek, pochodzący z lat 20tych XX w  nie posiada windy, natomiast posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek posiada dwa wejścia, z czego jedno z nich jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową . Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia dodatkowej pomocy przez pracowników DPS przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 (81) 751-57-71.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku, ul. Piasecka 240, 21-040 Świdnik zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpsswidnik.pl.

Status pod względem zgodności.

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak mogą zdarzyć się sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
 3. z uwagi na podobieństwo tematyczne, mogą się zdarzyć sytuację w których nie została zachowana unikalność tytułów stron lub też nagłówków artykułów,
 4. występuje częściowy brak opisowych nagłówków, prezentujących zwięźle treść artykułu,
 5. pewne udostępniane w serwisie formularze/usługi, mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy
 6. mogą wystąpić sytuacje, że pewne dokumenty/linki do dokumentów, opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł,
 7. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 8. mogą się zdarzyć sytuacje, polegające na tym że:

        - cel linku nie jest odpowiednio określony,

        - załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

        - grafiki/zdjęcia nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

Niezgodności wymienione w pkt. 1-8 deklaracji wynikają z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej oraz są spowodowane błędami ludzkimi. Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku dokłada wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 11 marca 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data publikacji strony internetowej: 2007-06-12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-12-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administratorem strony, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 (81) 751-57-71 lub na adres Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku, ul. Piasecka 240, 21-040 Świdnik, faks: +48 (81) 751-57-73.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz o jaki element strony,
 3. sposób kontaktu,
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Adres: Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku, ul. Piasecka 240, 21-040 Świdnik.

Budynek administracji usytuowany jest na obrzeżach Świdnika, przy drodze serwisowej znajdującej się przy trasie S17. Dojazd samochodem do posesji możliwy jest jedynie od ulicy Piaseckiej, przez bramę otwieraną przez pracownika DPS-u za pomocą wideodomofonu lub pilota. Możliwe jest również wejście przez furtkę, otwieraną przez pracownika DPS-u za pomocą wideodomofonu.

Od ulicy Legionów Polskich wejście możliwe jest jedynie przez furtkę, otwieraną przez pracownika DPS-u za pomocą domofonu. Dojazd środkami komunikacji publicznej (autobusem) jest utrudniony, ze względu na odległość od najbliższego przystanku do DPS-u.

Lokalizację budynku administracji przedstawia mapa.

Wszystkie budynki, w których zamieszkują mieszkańcy są przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością  ruchową. Do obsługi osób niepełnosprawnością  ruchową nie jest przystosowany budynek administracji DPS. Budynek, pochodzący z lat 20tych XX w  nie posiada windy oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek posiada jedno wejście. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Drzwi wejściowe nie są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia pomocy przez pracowników DPS przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 (81) 751-57-71.

Po wejściu do budynku na wprost znajdują się schody prowadzące na piętro (Dział finansowo-księgowy), po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się korytarz prowadzący do Działu administracyjno-gospodarczego oraz Dyrektora.