Konkurs plastyczny "Druga szansa"Termin i miejsce przesyłania prac konkursowych: 25 czerwca 2018 r.
Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku
ul. Piasecka 240, 21-040 Świdnik z dopiskiem Centrum Aktywizacji

Termin i miejsce ogłoszenia wyników konkursu: 27 czerwiec 2018 r.
podczas imprezy plenerowej "Malowane na ... z ekologią za pan brat"
Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku
ul. Piasecka 240, 21-040 Świdnik

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie uczestnika
Zgoda na publikację wizerunku