W naszym Domu zamieszkują mężczyźni niepełnosprawni intelektualnie. W ich dyspozycji jest 140 miejsc statutowych.

Dom posiada cztery wolnostojące pawilony mieszkalne. Każdy z nich działa na zasadach domu rodzinnego, zapewniając jego mieszkańcom atmosferę bezpieczeństwa i spokoju. Dysponujemy rozległym terenem sprzyjającym wypoczynkowi i rekreacji. Mamy dobrze wyposażone gabinety rehabilitacyjne.

W DPS w Świdniku pracuje doświadczona i wykwalifikowana kadra specjalistów tj. terapeuci, psycholog, pedagog, opiekunowie, pielęgniarki, rehabilitant, dietetyk, kapelan. Nasi pracownicy gwarantują wysoką jakość usług.

Na naszą obecną działalność znaczący wpływ wywarła współpraca, nawiązana na początku lat dziewięćdziesiątych z holenderską fundacją "Samen Onderdak", z Aalten. Dzięki niej w 1993 roku powstał pierwszy, z trzech nowoczesnych pawilonów mieszkalnych. Ten dwukondygnacyjny budynek z użytkowanym podpiwniczeniem posiada kameralne pokoje mieszkalne, sale dzienne, wygodne zaplecze socjalne i techniczne. Na jego wzór powstawały kolejne budynki.

Wprowadzane i rozwijane przez nas rozwiązania umożliwiają wykształcenie właściwych relacji między mieszkańcami, służą rozwijaniu pożądanych postaw społecznych, zrozumieniu, przyjaźni i wzajemnej pomocy. Sprzyjają poprawie ich samodzielności i samoobsługi.

Od 2006 roku nasz Dom realizuje program usamodzielniania mieszkańców, który umożliwia najsprawniejszym pensjonariuszom powrót do swego rodzinnego środowiska.

Głównym celem naszego Domu jest zapewnienie mieszkańcom jak najlepszych warunków życia i rozwoju.