O nas

Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku:

 • jest jednostką organizacyjną Powiatu Świdnickiego,

 • posiada pozwolenie Wojewody Lubelskiego na prowadzenie działalności, na czas nieokreślony,

 • przeznaczony jest dla 130 osób – mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną, w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych,

 • położony jest w Świdniku, czasu dojazdu do centrum Lublina ok. 14 min.,

 • mieści się w pięciu, niezależnych obiektach mieszkalno-terapeutycznych; dysponuje jedno, dwu i trzyosobowymi pokojami; oprócz standardowego wyposażenia w pokojach znajduje się instalacja przeciwpożarowa, przyzywowa, internetowa,

 • jest monitorowany i pozbawiony barier architektonicznych, wyposażony w windy i podjazd zewnętrzny; wokół znajduje się wiele zagospodarowanych terenów zielonych oraz boisko do gry w piłkę nożną umożliwiające aktywny wypoczynek,

 • posiada dwa 9-osobowe samochody przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową,

 • zapewnia dostęp do różnych pomieszczeń wspólnego przebywania, które sprzyjają integrowaniu się mieszkańców, aktywizacji i rekreacji (pokoje dziennego pobytu, pracownie terapii zajęciowej, sale rehabilitacyjne oraz pomieszczeń specjalnego przeznaczenia (gabinet medycznej pomocy doraźnej, pokój gościnny, kuchenki pomocnicze, podręczne pomieszczenia do prania i suszenia, palarnie, pokoje kąpielowe, jadalnie, sale ćwiczeń, miejsce kultu religijnego).

Dom posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji usług opiekuńczo-terapeutycznych:

 • funkcjonuje od 57 lat,

 • przez wiele lat współpracował z pokrewnymi instytucjami z Holandii,

 • w zakresie terapii i wsparcia współpracuje ze Stowarzyszeniem Integracji Społecznej w Świdniku

Dom koncentruje swoją działalność na zapewnieniu mieszkańcom domu:

 • więzi rodzinnych,

 • właściwej opieki i wsparcia,

 • rozwoju zdolności i zainteresowań,

 • zaspokajania potrzeb kulturalnych i religijnych,

 • samorządności.

ZAPRASZAMY !